RFIU Anahtarlama Birimi

1/2

Temel Özellikler

•Mekanik modelleme, üretim, paketleme ve dokümantasyon,

•Üretim dokümanlarının hazırlanması,

•Birim içi kablaj tasarımı ve üretimi,

•Üretilen Birimin RF ve kontrol testleri,