Donanım Tasarım, Mekanik Tasarım, Elektromekanik Paketleme ve Montaj, Kablaj Tasarımı ve Üretimi, RFIU Anahtarlama Birimi, RF Birleştirme ve Anahtarlama Birimi, RF Anahtarlama Birimi, ASU Anahtarlama Birimi, RF REM Kartı, RF GÖM Kartı, SENTEZOR Kartı, Savunma Sanayi, Havacılık Sanayi

PRODESA İle Neden Çalışmalısınız?


TASARIM KABİLİYETLERİMİZ

TASARIM AŞAMALARIMIZ

TEST VE KABUL İŞLEMLERİ

Fabrika Kabul Testleri, belirli şartların yerine getirildiğinden emin olmak maksadıyla fabrikada uygulanır ve bu da yüksek kaliteli ürünlerin ortaya çıkmasını sağlar.

Testler normalde müşteriyle ve hatta bazı daha zorlu durumlarda ayrıca üçüncü taraf muayene firması ile de yapılır. Tüm kabinler, onları monte eden taşeronlardan geldiğinde arızasız olmalarına rağmen bazen arızalar meydana gelebilir. Bu yüzden bu fabrika kabul testleri gereklidir.

Bir FAT’ da, tesisatlar, projelerdeki çizimlerle eşleşecek şekilde iki defa kontrol edilir.

Kabinlere yerleştirilirken çalışması gereken fonksiyonlar da otomasyon işlevselliğini kontrol etmek amacıyla simüle edilir ve Burada tüm olası hatalar, sapmalar ve dilekler de belirtilir.

Saha Kabul Testleri, devreye alma işleminin yapıldığı yerlerde uygulanır. Bu testler aynı zamanda, projeler arasındaki belirli gereksinimlerin ve yüksek kalitenin sağlandığından emin olmak ve müşterilere kaliteli testler ve belgeler sunmak için yapılır.

SAT’ ın sonuçları test protokollerinde belirtilir ve daha sonra hem müşteri hem de komisyon tarafından imza altına alınır.

Normalde, FAT’ da olduğu gibi aynı test prosedürleri takip edilir, ayrıca FAT’ da uygulanamayan bazı prosedürlerde uygulanır. Örneğin: Kesici kontrolü FAT’ da hariç tutulur, ancak SAT’ da yapılır.

ECO Süreci

PRODESA, belirli müşteri programı gereksinimlerini destekleyen resmi bir ECO (Mühendislik Değişikliği Siparişi) süreci sağlar:

Tüm ECO’ ların inceleme ve onay süreci vardır. PRODESA’ da 4 adet müşteri konfigürasyon kontrolü seviyesi vardır:

Entegre Lojistik Destek (ILS: Integrated Logistics Support)

Entegre Lojistik Destek (ILS:Integrated Logistics Support), desteklenebilirlik ve lojistik destek hususlarının bir sistem veya ekipmanın tasarımına entegre edildiği ve kullanım ömrü boyunca dikkate alındığı yönetim ve teknik süreçtir.

Lojistik desteğin tüm unsurlarının planlandığı, edinildiği, test edildiği ve zamanında ve uygun maliyetli bir şekilde sağlandığı süreçtir. iyi performansın göstergesidir. Sektörel tecrübemiz ışığında lojistik hizmetler sunmaktayız.
Çözülmemiş küçük bir sorun, daha büyük sorunlara dönüşebilir. Lojistik Destek Analizi, bakım verimliliğini artırmanın anahtarıdır ve Entegre Lojistik Desteğinin tüm yönlerini önceden planlayarak destek sağlama maliyetini düşürür ve müşteri memnuniyetini sağlar.