Donanım Tasarım, Mekanik Tasarım, Elektromekanik Paketleme ve Montaj, Kablaj Tasarımı ve Üretimi, RFIU Anahtarlama Birimi, RF Birleştirme ve Anahtarlama Birimi, RF Anahtarlama Birimi, ASU Anahtarlama Birimi, RF REM Kartı, RF GÖM Kartı, SENTEZOR Kartı, Savunma Sanayi, Havacılık Sanayi

KALİTE


Kalite Anlayışımız

kalite-2.jpg

​RF, Aviyonik, Telekom ve Güç elektroniği konularında ortaya çıkan standartların, cihazı ve kullanıcıyı korumak amaçlı olduğu unutulmamalıdır. MIL-STD, TSE, CE vb. kalite belgeleri ve kalite standartlarına uygunluk üreticinin ve ürünün kalitesini tescillemektedir.

Ülkemizde standartlara uygun, insan ve çevre güvenliğini önemseyen cihazlar yerine daha çok ucuz cihazlar tercih edilmektedir.

PRODESA olarak maliyet ve kalite ikilisini her zaman dengede tutmayı, maliyet uğruna kaliteden ödün vermemeyi firmamızın kalite anlayışında temel ilke olarak benimsemekteyiz.

KALİTE POLİTİKAMIZ 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi aracılığı ile kaliteyi olmazsa olmaz bir zorunluluk olarak görmek ve bu çerçevede çalışıyoruz.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 

Müşteri tanımının hem iç hem dış müşterileri kapsadığının bilincinden hareketle, istek ve ihtiyaçları, beklentilerinin de üzerinde karşılamak üzere, uzun araştırmalar sonucu güvenilir ürünler geliştirip üretmek ve kaliteli hizmet vermek tüm birimlerimizde ve çalışanlarımızda ilke olarak benimsenmiştir.

İSG POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi aracılığı ile Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirip bu çerçevede hareket ediyoruz.

PRODESA, gerçekleştirdiği üretim ile ülke ekonomisine katma değer sağlarken Ulusal / uluslararası normlara ve yasal şartlara uyarak Çevre etkilerini kontrol altında tutmayı, çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek suretiyle çevre dostu ürünler üretmeyi ve gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmayı Çevre Politikası olarak kabul etmiştir.
Bu amaca ulaşmak için:

Yurt içindeki ve yurt dışındaki müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmetleri Çevre Yönetim Sistemi şartlarına, ulusal ve uluslararası yasal şartlara uygun olarak sağlamayı ve doğal kaynakları en verimli kullanma ve doğaya en az atık madde bırakma hedefini şirketimiz taahhüt etmektedir.  

Çevreyi etkileyen faaliyetler güncel mevzuat ve yönetmeliklere göre yürütülmektedir. Yasal mevzuatlara uyum, tüm çalışanların katılımıyla yerine getirilmektedir. Mevzuatlardaki değişiklikler, proses, faaliyet, ekipman ve ürünlerin gelecekteki uygunluklarının planlanması takip edilmektedir.
Kaynakların verimli kullanılması için çalışmalar yapılmaktadır. PRODESA, kaynakların ve enerjinin verimli kullanımını öncelikli olarak ele almaktadır. Kurumumuz, doğal kaynaklar, ham madde, yardımcı malzemeler ve enerjinin akılcı kullanımı ile doğal kaynakları korumayı, bu kaynakları en verimli şekilde kullanmayı kendisine amaç edinmiştir.
Mal ve hizmet aldığımız tedarikçiler ve çalışanlarımız bilinçlendirilmektedir. Kurumumuz, yüksek bilgi seviyesi ve bilince sahip toplumlar ile çevresel sorunların en aza indirilebileceğinin bilincindedir. Bu sebeple tüm çalışanlarının çevre bilincini arttırıcı bilgilendirilmeleri konusunda çalışmalar yapmaktadır.

PRODESA çözüm ortaklarını, tedarikçilerini ve müşterilerini de çevrenin birer parçası görerek onları da çevre konusuyla ilgili bilinçlendirmektedir.
Acil durum planlaması yapılmakta iş sağlığı ve güvenliği konularında önlemler alınmaktadır. Kurumumuzda, tehlikelerin ve olası risklerin yaratabileceği durumlar karşısında can ve tesis güvenliğini korumak amacıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi uygulanmaktadır.

Tehlike ve olası riskler önceden belirlenerek, gerekli önlemler alınmakta ve doğabilecek kazalar minimize edilmektedir. Risk noktaları, teknolojik gelişme ve yeni yatırımlar kapsamında gözden geçirilerek revize edilmekte ve sürekliliği sağlanmaktadır. Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerinde sürekli iyileştirme ve geliştirmeler yapılmaktadır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Firmamız “SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ BAŞTA OLMAK ÜZERE ENDÜSTRİYEL SANAYİDE KULLANILAN ELEKTRONİK SİSTEMLERİN İLETİŞİMİ İÇİN GEREKLİ KART, ELEKTRONİK CİHAZ, KONSOL, RF ÜRÜNLER TASARIMI, ÜRETİMİ, TESTİ, KABLAJ ÜRETİMİ, TASARIMI” alanında hizmet vermektedir.

Firmamız gizlilik, bütünlük ve tüm ziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı taahhüt etmektedir. Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hede erimiz ile aynı doğrultuda olacaktır.

Firmamız yönetimi değişime açık, iyi eğitim almış, konusunda yetkin personel istihdamı sağlayacak ve sektör içerisinde rakiplerimizle rekabeti sağlayacak nansmanı sağlamak, yeterli donanım ve altyapıyı bulunduracaktır.

Bu altyapı ve personel ile birlikte gerekli nansmanda sağlanacaktır. İş sürekliliği ve acil durum planları, veri yedekleme prosedürleri, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi temel faaliyetlerimizin temel taşlarını oluşturacaktır.

Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda elde edilen açıklıklar ve tehditler bertaraf edilerek müşteri ve personelimizin bilgilerine güvenli erişim sağlanacaktır. Ayrıca risk değerlendirmeleri sonucunda amaçlarımızı belirleyip bu amaçlarım başarılması için gerekli olan kaynaklar ve şartlar sağlanacaktır. Bu politikayı gerçekleştirmek için başta çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını çalışma biçimi haline getirmelerini beklemekteyiz.

Tüm personel ve belirli üçüncü tarafların Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili uygun eğitimleri alması sağlanacaktır. Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartlar ve bu şartların getirdiği fırsatlar ve gereklilikler yerine getirilecek ve bu şartlar sürekli iyileştirilecektir.

Ayrıca firmamızın, personelimizin ve tüm ilgili tara arın bu sisteme adaptasyonu sağlanacaktır. Bilgi Güvenliği Politikamız yılda bir kez ya da firmamızla ilgili önemli değişikliklerin olması durumunda uygunluğunu, doğruluğunu ve etkinliğini sağlamak için yönetim ve birim sorumlularının katılımıyla gözden geçirilmekte ve güncelliği sağlanmaktadır.

PRODESA MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ